Råtesopp i carporter - Viktig informasjon!
04. oktober 2019

I forbindelse med undersøkelser av fukt/sopp-skader i en av boligene i borettslaget, ble det av vår konsulent observert betydelige skader i carportene i andre enheter.

Forebygging av rotteplager
26. september 2019

Vi har de siste årene lyktes med å bekjempe rotteplager. Styret ønsker å dele viktig informasjon fra Stavanger Kommune for ytterligere å forebygge rotteplager.

Velkommen til dugnad 7 og 8 september!
02. september 2019

Hei gode naboer! Da nærmer vi oss dugnadshelg og satser på fint vær! Det er området nedenfor Stokkabrautene 24 som skal til pers denne gang!

Kommunens vedtak vedr. søknad om oppføring av rekkehus i Anne Grimdalens vei 1A
21. august 2019

I kommunens vedtak fremgår det at det ikke gis dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser hva angår mønehøyde og etablering av takterrrasse.

Containere for hageavfall og restavfall 3.-13. mai 2019
29. april 2019

Containere for hageavfall blir satt ut i perioden 3.-13. mai. I containere for hageavfall skal det ikke legges plastsekker med hageavfall!

Nabovarsel dispensasjonssøknad Anne Grimdalens vei 1
28. april 2019

Det er igjen nye planer for de gamle butikklokalene i Anne Grimdalens vei 1. Frist for merknader til nabovarsel for dispensasjonssøknad er 8.mai 2019.

Skjeggkre og Sølvkre
28. april 2019

Skjeggkre er boligeier sitt ansvar. Men også styret har et ansvar, blant annet å gi informasjon og forebygge ytterligere spredning.

Vi trenger nye styremedlemmer
23. januar 2019

Vi skal velge nytt styre for neste periode. I den forbindelse er det ønskelig med forslag til ny styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

Liste over reperasjonsarbeider pr. 16.01.2019
16. januar 2019

Her liste over reperasjonsarbeider i 2018 og frem til nå.

Utført og pågående vedlikehold
06. desember 2018

Reparasjoner - Her er liste over det som er gjort eller i prosess pr. leilighet.

Vi trenger din tilbakemelding på malingsarbeidet innen mandag 10. september
06. september 2018

Vi er sluttfasen med sommerens malingsarbeider. Vi trenger tilbakemelding på arbeidet som er gjort slik at vi kan få rettet opp i eventuelle mangler nå.

Følg med på hva som skjer i borettslaget
18. juni 2018

Vi legger ut referatene fra styremøter. Der kan du lese om hva som foregår.

Malingsarbeider i borettslaget
01. juni 2018

Borettslaget varsler oppstart av utvendig malingsarbeider. Firmaet Nyma AS i Stavanger vil gå i gang i uke 24. Målsettingen er å være ferdig i løpet av august.

2018.04 Vårdugnad
15. april 2018

Fredag 13. og lørdag 14. april er det dugnad. Denne våren tar vi tak i områdene foran Stokkabrautene 26 og 28.

2018.03 Informasjonsbrev til beboere
21. mars 2018

Informasjon til alle beboere i Stokkabrautet Borettslag. - Innsamling av e-post adresser - Styrekalender