Signert avtale med Verisure
11. oktober 2020

Videreføring av avtale med Verisure

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling på Clarion Energy Hotell
19. mai 2020

Styret kaller inn til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 26. mai kl 19-21 på Clarion Energy Hotell.

Renovering av avløpsrør og tak
13. mai 2020

Styret har utarbeidet to informasjonsskriv, ett om renovering av avløpsrør og ett om renovering av tak.

Malerarbeid i borettslaget
27. april 2020

Malerfirmaet Andersen & Harestad vil starte opp med å male umalte flater denne uken. Beboere vil bli varslet før arbeidet starter.

Containere i påsken
02. april 2020

Det settes ut seks containere i borettslaget i perioden 8. til 20. april: tre stk containere til hageavfall + tre stk containere til restavfall.

Rehabilitering av avløpsrør i borettslaget
28. mars 2020

Det er nylig foretatt en inspeksjon av takvanns-, drenerings- og avløprør i SB 101 og AG 3. Avløpsrørene har kraftige rustangrep.

Arbeid med avløp og kummer i Stokkabrautene i uke 14
28. mars 2020

Stavanger kommune skal legge to nye kummer mellom SB18A/SB20A og SB20A/SB22A.

Gravearbeid i Anne Grimdalens vei
26. mars 2020

Lyse skal føre fiber fra boks i AG vei 7 og over veien. I den anledning vil entreprenør Landstad utføre gravearbeid.

Elbil-lading - Hjemmelading og nye regler fra 2018
10. mars 2020

Flere og flere i borettslaget skaffer seg elbil. Ved å installere hjemmeladeboks, fremfor å lade med vanlig stikkontakt, reduserer man risikoen for skader og brann.

Drenering og takvann
11. januar 2020

Styret har den siste tiden jobbet med å håndtere utfordringer knyttet til drenering og takvann, spesielt i SB 101 A-F.

Råtesopp i carporter - Viktig informasjon!
04. oktober 2019

I forbindelse med undersøkelser av fukt/sopp-skader i en av boligene i borettslaget, ble det av vår konsulent observert betydelige skader i carportene i andre enheter.

Forebygging av rotteplager
26. september 2019

Vi har de siste årene lyktes med å bekjempe rotteplager. Styret ønsker å dele viktig informasjon fra Stavanger Kommune for ytterligere å forebygge rotteplager.

Velkommen til dugnad 7 og 8 september!
02. september 2019

Hei gode naboer! Da nærmer vi oss dugnadshelg og satser på fint vær! Det er området nedenfor Stokkabrautene 24 som skal til pers denne gang!

Kommunens vedtak vedr. søknad om oppføring av rekkehus i Anne Grimdalens vei 1A
21. august 2019

I kommunens vedtak fremgår det at det ikke gis dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser hva angår mønehøyde og etablering av takterrrasse.

Containere for hageavfall og restavfall 3.-13. mai 2019
29. april 2019

Containere for hageavfall blir satt ut i perioden 3.-13. mai. I containere for hageavfall skal det ikke legges plastsekker med hageavfall!

Nabovarsel dispensasjonssøknad Anne Grimdalens vei 1
28. april 2019

Det er igjen nye planer for de gamle butikklokalene i Anne Grimdalens vei 1. Frist for merknader til nabovarsel for dispensasjonssøknad er 8.mai 2019.

Skjeggkre og Sølvkre
28. april 2019

Skjeggkre er boligeier sitt ansvar. Men også styret har et ansvar, blant annet å gi informasjon og forebygge ytterligere spredning.

Vi trenger nye styremedlemmer
23. januar 2019

Vi skal velge nytt styre for neste periode. I den forbindelse er det ønskelig med forslag til ny styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

Liste over reperasjonsarbeider pr. 16.01.2019
16. januar 2019

Her liste over reperasjonsarbeider i 2018 og frem til nå.

Utført og pågående vedlikehold
06. desember 2018

Reparasjoner - Her er liste over det som er gjort eller i prosess pr. leilighet.