Kontaktinformasjon

Styret kan nåes pr. e-post eller ved å legge brev i postkassen til et av styrets medlemmer.

Saker som du ønsker at styret skal behandle må du sende oss senest 14 dager før styremøtet.

Plan for styremøter finner du i kalenderen.

Facebook

Borettslaget har også en Facebook gruppe. Vi bruker den til mer uformelle ting + å minne om viktige hendelser.