Avtaler

Stokkabrautet har avtaler for drift og vedlikehold av byggmasser, fellesareal, tv og til dels bredbånd og telefoni.
 
På disse sidene persenteres informasjon rundt disse avtalene.