Byggesaker/reparasjoner

Påbygg/Utbygg etc.

Grunnregelen for et borettslag er at boligmassen og alle utearealene er felleseie. Alle modifikasjoner av boligenes ytre og oppføring av bygg/boder/installasjoner på boligens ytre eller på utearealet skal derfor skje i samråd med styret.

Med tanke på en helhetlig presentasjon av byggmassen og ønske om en forutsigbar behandling av søknader om utbygg/fasadendringer i Stokkabrautet ble det i 2006/2007 utarbeidet en portofølje av godkjente fasader. Portoføljen ble i utgangspunktet utarbeidet av arkitekt Edna Tonning.

Portoføljen ble godkjent i en ekstraordinær generalforsamling i 2006. Videre ble portoføljen oppdatert med enda en skisse under generalforsamling 2007. Dokument med tegninger finner du under styrende dokumenter.