Avløpsrør vil bli renset opp og deretter reparert fra innsiden. Begge gangstiene må graves opp. Grunnet strømkabler i gangstien ved SB20A må kum plasseres nederst i hagen til 18A.

Arbeidet vil starte førstkommende mandag 30. mars.