Lyse skal føre fiber fra boks i AG vei 7 og over veien. I den anledning vil entreprenør Landstad utføre gravearbeid. Dette skal ikke berøre beboere i Anne Grimdalens vei med redusert nettilgang eller annet. Arbeidet vil starte i uke 14.