Styret

Hva er et boligbyggelag

Det vil si at de krever inn de månedlige fellesutgiftene, står for regnskapsføring, håndterer lån og forsikringssaker og gir styret teknisk, juridisk og økonomisk rådgivning. Boligbyggelagene arrangerer kurs for borettslagsstyrer og kan sette opp langsiktige planer for vedlikehold av borettslaget.


I tillegg forhandler boligbyggelagene frem medlemsfordeler og rabatter på en rekke områder. Boligbyggelagene har også eiendomsmeglere og kan drive andre boligrelaterte tjenester som for eksempel vaktmester og barnehage.


Formaliteteter og styrearbeid 
Det er mange formelle sider ved et styres arbeid som skal følge opp strenge prosesdyrer i lovverket. Boligbyggelaget har tilgjengelig mange eksempler og standarddokumenter til bruk for styrets arbeid

 

Noen eksempler på situasjoner boligbyggelaget kan bistå i:

 

Regler i borettslag

Dokumenter til bruk i forbindelse med andelseieres mislighold av sine plikter i borettslaget, enten det gjelder betaling eller det dreier seg om husbråk. Vedtekter, husordensregler og mye mer har også boligbyggelaget tilgjengelig til bruk for de borettslag som har behov.

Utleie og utlån (bruksoverlating)

Et styres behandling av søknader om godkjenning, utleie og utlån (bruksoverlating), forslag til leiekontrakt til bruk for andelsiere som skal leie ut bolig..

 

NBBL utarbeider en mengde dokumenter som boligbyggelagene bruker i forhold til borettslagene og disse dokumentene er til enhver tid kvalitetssikret og oppdatert i henhold til de siste lover og forskriftsendringer.