Byggesaker/reparasjoner

Reparasjoner og vedlikehold

Styret fører en aksjonslogg for mindre reperasjoner/utbedringer. Meldte skader føres inn i aksjonsloggen. 
 
Dersom det etter utført vedlikehold/reperasjon er behov for maling besørger borettslaget for dette.