Det er nylig foretatt en inspeksjon av takvann, drenering og avløprør for SB 101 og AG 3. Avløpsrørene er over 50 år gamle og laget av støpejern, og viser seg å ha kraftig rustangrep i hele lengden av bunnledningene. Det er ingen grunn til å tro at rørene i de andre 10 rekkene er i mye bedre forfatning enn hva funnene i AG 3 og SB 101 viser. 

Styret er derfor i dialog med Bate, som har god erfaring med rehabilitering av avløpsledninger, for å legge videre planer for renovering av avløpsanlegget. Anbud vil bli innhentet.

Styret har utarbeidet en rapport om tilstand og videre planer. Rapporten kan leses her