Styre har signert avtale med Verisure om forlengelse av kontrakten. 

Verisure vil ta kontakt med hver enkelt beboer for sjekk av anlegget og ajourføring av nøkler i nøkkelbokser. 

Hilsen Styret