Styret i Stokkabrautet

Styreleder:
Einar Egenberg, Stokkabrautene 22E, telefon: 992 82 131
e-post: einar.egenberg@lyse.net
 
Styremedlemmer:     

Lasse Robberstad, Stokkabrautene 101E, telefon: 90132758,
e-post: lasse.robberstad@lyse.net

Erlend Søreide, Stokkabrautene 103E, telefon: 957 29 808,
e-post: erlens@gmail.com

Varamedlemmer:
Bjørn Askildsen AG 9C
Valgkomite:
Tor Borge, Anne Grimdalens vei 7A
Signe Margrete Bastiansen, Stokkabrautene 24B
Anna Kirsten Fundingsland, Stokkabrautene 18D