Byggesaker/reparasjoner

Byggesaker, reparasjoner, vedlikehold, utbygg etc.

All skade på byggmassen skal meldes til styret. Styret sørger for at en fagmann evaluerer skaden og utbedring/tiltak blir iverksatt.
 
Alle påbygg, utbygg, boder, kjellervindu, carporter skal godkjennes av styret. Det er utarbeidet retningslinjer for  hvordan fasaden mot øst og vest kan endres. Det finnes også retningslinjer for hvordan en carport skal se ut.  Styret bør kontaktes allerede i planleggingsfasen av utbyggingen.
 
Styret/borettslaget refunderer IKKE kostnader dersom beboer selv besørger/bestiller utbedring av skade uten at dette er forhåndsgodkjent av styret. Dette gjelder også om skaden/vedlikeholdet faller inn under borettslagets ansvar.