På den ekstraordinære generalforsamlingen skal det informeres om, diskuteres og stemmes over hvorvidt vi skal fortsette arbeidet med takprosjektet som styret allerede er godt i gang med. Beslutningen som tas vil også kunne avgjøre om sittende styre skal fortsette eller tre til side. Prosjektet er stort og innebærer høye kostnader, det er derfor viktig at flest mulig beboere stiller opp og bidrar til en mest mulig hensiktsmessig beslutning. Det er en fordel at alle setter seg inn dokumentene som er blitt delt ut i postkassene.

Lenke til innkalling finnes her