Skadene er synlige i form av malingsavskalling, åpning av limtrelamellene i limskjøter, mykhet og mykologiske utvekster i den bærende konstruksjonen i carportene.  Dette kan i verste fall føre til brudd med potensielle alvorlige skader på både personer og bil.

Styret ba konsulenten utarbeide en rapport på dette. Rapporten er lagt ved.

Fellesskapet er ikke ansvarlig for carportene i borettslaget – dette er den enkeltes beboers ansvar. Styret oppfordrer derfor den enkelte beboer å få vurdert situasjonen for sin enhet og iverksette tiltak dersom det er nødvendig. Vi forstår det slik at skadene vil være synlige der dette er en utfordring. Problemstillingen og anbefalte tiltak er godt beskrevet i rapporten. Rapporten er også relevant for de som planlegger å bygge ny carport.

Rapporten finner du her