På norsk elbilforening sine hjemmesider ligger god informasjon om hjemmelading av elbil

Fra 1. juli 2018 kom det nye normer for installasjon av ladepunkt (NEK 400:2018). De nye normene har noen sentrale endringer fra forrige utgave (NEK 400:2014).Dette kan lesses om på Direktorat for samfunnssikkerhet sine hjemmesider: