Containerne blir satt opp:

  • Mellom Stokkabrautene 24E og 26A
  • Ved snuplass Stokkabrautene 103E
  • Mellom Anne Grimdalensvei 5A og 7E