Avtaler

Anticimex

If, Norsk Boligbyggelag og Anticimex har i samarbeid utviklet en ny forsikringstjeneste for boligselskaper som er forsikret med Totalforsikring for boligselskap levert av Norske Boligbyggelag 

For Stokkabrautet borettslag innebærer dette at kostnader ved bruk av Anticimex for skadedyrbekjempelse blir dekket av vår forsikring. 

Følgende er inkludert i bygningsforsikringen:

  • Skadedyr bekjempes av Anticimex. Klikk her for å se oversikt over dyrene
  • Er bærende bygningselementer skadet av treødeleggende insekter, vil  Anticimex i tillegg også dekke utbedring av bygningsskaden.

Ved mistanke om skadedyr tar beboer kontakt med styreleder som vil ta kontakt med Anticimex.

Mer informasjon om tjenesten finnes ved å følge denne linken.  

Fra 2011 har borettslaget avtale om forbyggende skadedyrbekjempelse med Anticimex i samarbeid med IF og NBBL. 

Faktaark om skadedyr.