Som informert om tidligere har vi to store prosjekter pågående i borettslaget som styret har brukt mye tid på. Det ene er renovering av avløpsrør, det andre renovering av tak.

Styret har utarbeidet to infoskriv som i dag er lagt i postkassen til beboerne. Disse deles også elektronisk her, samt på hjemmesiden vår.

I forbindelse med takprosjektet hadde styret planlagt informasjonsmøte om kort tid. Noen beboere har krevd at prosjektet stoppes og bedt om ekstraordinær generalforsamling. Informasjonsmøtet erstattes derfor av ekstraordinær generalforsamling. Denne vil bli avholdt så raskt som mulig, sannsynligvis neste uke; styret kommer tilbake til nøyaktig tidspunkt.

Lenke infoskriv renovering avløpsrør

Lenke infoskriv takprosjekt