Styret har, basert på våre anbefalinger publisert 19.05.21, gjort videre arbeid med Arkipartner. Vi mottok den gang ingen kommentarer. Vi har nå nye detaljtegninger for betongtakstein som takmateriale.  

Det vises to forskjellige møneløsninger:

  • med mønestein og møneslutt utstyrt med endelokk
  • med pultstein og pult/gavlstein ved overgang i hjørner til gavl

Varianten med pultsteiner kan leveres fra produsent Benders. Foreslått farge er Benderit vinrød. Begge variantene har gavlstein.

Skarpnes og BMI/Zanda har ubehandlete og behandlete betongtakstein i grå, svart og rødnuancer, mens Benders leverer også vinrød og brune nuancer som ligner mer på det eksisterende taket. Se vedlegg. De fleste rød betongtakstein fra de tre produsentene kan virke heftig på den store takflaten og en mer nedtonet betongstein passer bedre. Det er også anbefalt å gå for en behandlet overflate istedenfor dagens ru overflate.

Detaljene har samme prinsipp med kombinert undertak/vindtetting fra Hunton som de tidligere forslag for å spare på høyden til et ekstra luftesjikt.

Sløyfehøyden baserer seg på den tekniske godkjenningen til Hunton Undertak med 2x36mm for taksteintak ved 15 graders helning og ca. 10m sperrelengde.

Vi ber alle som har anledning til å gå gjennom vedleggene og kommentere til oss for videre bearbeiding.

Styret har også mottatt innspill fra et par andelseiere om vi ikke burde se på solceller når vi skifter taket. Dette vil ha store konsekvenser på takprosjektet, både økonomisk, valg av taktekking og kanskje også strukturelt (på grunn av vekt). Styrets tilbakemelding har vært at dette ikke ligger i mandatet for takprosjektet og at det derfor må behandles i Generalforsamlingen.

Frist for tilbakemelding 2.12.21


Meld til en av styrets medlemmer på mail:

einar.egenberg@lyse.net (Styretleder)
lasse.robberstad@lyse.net
erlens@gmail.com

Hilsen Styret

 

Link til dokumentasjon

Takskisse fra Arkipartner - Mønestein

Takskisse fra Arkipartner - Pultstein

Benders takstein Farge eksempel

Benders Pultstein