Styret har behandlet og vedtatt budsjettet for 2022. For å dekke inn faste utgifter, vedlikehold og generell prisstigning, har styret vedtatt å øke felleskostnadene.

Felleskostnadene vil øke med kr 400 (fra det felleskostnadene var 01.01.2021) fra og med 1. januar 2022.

I tillegg vil prisen for utbygg øke med 5 kroner per kvadratmeter pr måned fra 1. januar 2022.

Dere vil til en hver tid finne en oppdatert oversikt over felleskostnader i Min side på www.bate.no

 

Mottar dere i dag faktura i posten, vil du få nye tilsendt i posten i januar 2022.
I nettbanken kan dere opprette avtale om e-faktura og avtalegiro. Avtalegiro/e-faktura endres automatisk. Husk å sjekke at eventuell beløpsgrense dekker den nye betalingen.