Til beboere i Stokkabrautet borettslag
Årets generalforsamling (GF) er utsatt på ubestemt tid.
Dette skyldes at ordningen med digitale årsmøter/ GF i borettslag ikke er ferdig behandlet i Stortinget. Da dette ble gjennomført forrige år, var det på bakgrunn av en midlertidig lovendring. Denne skal behandles ferdig, før vi kan gjennomføre GF.
Alle saker til årets GF er ferdig behandlet, og en utsatt dato for møte gir ikke muligheter for å sende inn nye saker.
Vi ber om forståelse for at vi ikke kan gjennomføre GF som planlagt.
Det er sannsynlig at nytt møte kan avholdes i siste del av april.
To residents of Stokkabrautet housing association
This year's general meeting (GF) has been postponed indefinitely.
This is due to the fact that the scheme with digital annual meetings / GF in housing associations has not been completed in the Storting. When this was implemented last year, it was due to a temporary change in the law. This must be completed before we can complete GF.
All cases for this year's GF have been processed, and a postponed date for the meeting does not provide opportunities to submit new cases. We ask for your understanding that we cannot carry out the GF as planned. It is likely that a new meeting can be held in the latter part of April.
Mvh Einar Egenberg Stavanger 01.03.2021
På vegne av styret