Styret har gått gjennom alle tilbakemeldinger og kommentert disse. Vennligst se vedlegg.
Vi ber alle som har anledning til å gå gjennom vedlegget og kommentere til oss for videre bearbeiding.

Vi har også lagt ut tilbakemeldinger som styret har fått fra beboere i borettslaget. 

Under punkt 3 har vi blant annet samlet fordeler og ulemper knyttet til ekstra isolering. Dette er et springende punkt både hva kostnader og utseende angår. 

Frist for tilbakemelding 01.06.2021

Meld til en av styrets medlemmer på mail:

einar.egenberg@lyse.net
lasse.robberstad@lyse.net
erlens@gmail.com

Hilsen Styret

Link til styrets respons

Link til samlet beboer respons

Link til respons #4