Hei, 

det ligger nå ute informasjon rundt takprosjektet. 

I samarbeid med arkitekt og bygningsfysiker er det kommet fram til to løsninger som styret vil gå videre med. 

Begge disse løsningene er gjengitt i informasjonsbrevet fra styret samt to tversnitt tegninger. 

Vedlagt er også foreløpig rapport fra bygningsfysiker og Procon. 

Styret ønsker tilbakemelding på epost eller brev innen 06.04.2021. 

Hilsen Styret. 

Link til Informasjonsbrev. 

Link til tversnitt tegning båndtekking

Link til tversnitt tegning av bølgeplater. 

Link til Procon rapport.