Vi har nå vært igjennom 2-3 uker med vekselvis kaldt og mildere vær og vi har i denne omgang hatt færre rapporter om lekkasjer/drypp i stuen i forhold til
Omfang: Vi har så langt hatt 8 andeler som har rapportert lekkasjer/drypp - fra noen dråper til flere desiliter vann. Rygg og Myrland har inspisert 5 av andelene og konkludert med at dette er kondens. 5 av tilfellene er meldt til Forsikringsselskapet, men kondens er dessverre ikke dekket av vilkårene for forsikring.
Årsak: Det er kjent fra tidligere og nye studier i forbindelse med takprosjektet at ståldragere danner en kuldebro på grunn av utilstrekkelig isolasjon på den kalde siden. Dette medfører at inneluft som passerer dampsperren (plast folie mellom panel/gips i tak og isolasjon) kondenseres på ståldrageren ved lave temperaturer. Dampsperren skal være tett, men den typen dampsperre som ble brukt under bygging og måten den ble montert på tilfredsstiller ikke dagens krav.
Midlertidige tiltak: I påvente av takprosjektet er det flere som lurer på om det kan gjøres midlertidige tiltak. Det er to tiltak, som kan forbedre situasjonen
· Øke isolasjonstykkelsen. Dette må gjøres fra utsiden og er ikke aktuelt før takprosjektet kommer i gang.
· Forbedre dampsperren. Dette ville bety 2-4 ukers arbeid innvendig med å skifte innvendig kledning, ny dampsperre og isolasjon. Overskap på kjøkken må tas ned, alle møbler på lager, beboere må flytte ut.
Styret har vurdert at hvis situasjonen ikke forverrer seg betraktelig, så er ingen av disse to tiltakene aktuelle.
Når temperaturforskjellen inne og ute er stor, er det ekstra viktig å ha ventiler åpne, slik at fukt som produseres i leilighet fra mennesker, dusj, tørketrommel, matlaging finner veien ut gjennom disse. Dette enkle tiltaket kan bidra til å gi mindre kondens fra tak. Det er også viktig å sikre innbo best mulig for å minimere skader. Plast kan henges opp under drager for å samle drypp osv.


Permanente tiltak: Takprosjektet, som styret har igangsatt, har som mål å forbedre tilstanden på taket gjennom følgende tiltak
· Eliminere kuldebro ved mer isolasjon på kald side. Bytte ut all dårlig isolasjon.
· Legge ny dampsperre mellom sperr fra utsiden for å eliminere luftlekkasje til isolasjon
· Sikre god lufting i takkonstruksjonen
· Redusere nedbøyning og ujevne tak ved å velge lettere taktekking
· Sikre taket mot gnagere
Styret vil også prioritere å starte renovering av tak der utfordringene er størst.

Mvh Einar
På vegnet av styret.