Hei Alle sammen!

Vi har lagt bak oss noen dager med kaldt vær. Det har vært kaldt ute og sikkert varmt inne hos alle. På bakgrunn av dette har flere opplevd kondens fra tak hvor det drypper vann nær pipeløp, fra drager i stue og ved andre punkt hvor vann finner naturlig vei.

Bate er informert og byggmester Rygg/Myrland gjør en vurdering av innmeldte saker.

Da det ikke har vært nedbør da skadene ble meldt styret, er det rimelig å anta at dette skyldes kondens, særlig fra dårlig isolerte ståldragere. Det oppstår en kuldebro, som ved betydelig forskjell på inn- og utetemperatur forsterker disse forholdene.

Vi ber dere derfor være observante på om det også skjer hos deg de nærmeste dagene. Vi er på vei inn i en ny kuldeperiode nå. Om du observerer vann fra tak, vennligst sikre innbo best mulig, slik at skadene minimeres.

Se artikkel fra Anticimex Hva er riktig luftfukt i boliger? - Anticimex og hva du kan gjøre for å redusere luftfuktigheten i andelen og dermed omfanget av lekkasjene.

Om uhellet skulle være ute, vennligst meld skade på «min side» på www.bate.no. Sett gjerne styreleder på kopi. Einar.egenberg@lyse.net

 

Mvh Einar

På vegnet av styret.