Trykk her for HMS plan

Alle borettslag er pliktige til å ha en HMS-plan på lik linje med arbeidsplasser. Hensikten er å verne om liv, helse og materielle verdier, samt å skape et godt miljø for andelseiere. Styret har utarbeidet en HMS plan som beskriver systematiske tiltak som skal sikre at borettslagets aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med de krav som er nedsatt i HMS lovgivningen. HMS planen inneholder mye nyttig informasjon for andelseiere. Styret mottar  gjerne kommentarer, korreksjoner eller forslag til forbedringer. HMS planen finnes under Dokumenter/Styrende dokumenter