Containere vil bli satt ut på de samme stedene og det vil være for både hageavfall og rest avfall.