Her kommer noen avklaringer rundt problemet med termisk brudd på vinduer som vil bli praktisert fra nå av. 
 
Termisk brudd dekkes ikke av garantien til glass leverandøren. 
Reparasjonskostnaden er relativ liten, og det vil derfor ikke bli brukt borettslagets forsikring på denne typer skader da egenandel overstiger reparasjonskostnad. 
Borettslagsloven § 5-12, 4. Ledd, sier at "Andelseigars vedlikehaldsplikt gjeld òg utbetring av tilfeldig skade". Ett termisk brudd anses som en tilfeldig skade og reparasjonsansvaret vil derfor tilfalle den enkelte andelseier hvor skaden oppstår. 
Borettslagets vedlikeholds firma (Askvik) kan fasilitere utskiftning av glass og regningen vil bli sendt direkte til den respektive andelseier. Alternativt kan andelseier selv få skiftet glass for egen kost. 

Hilsen Styret